1 Ιουλίου 2021

Ικαρία: εκεί ο χρόνος σταματά!!

 «Νησί της μακροζωίας», η Ικαρία ανήκει στις περιοχές του πλανήτη με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, ένα φαινόμενο που αποτελεί διαχρονικό αντικείμενο επιστημονικής μελέτης! Η Ικαρία, το νησί με τη μεγάλη ιστορία από τα βάθη τωναιώνων […]