18 Νοεμβρίου 2021

Tale of X Cities: Δώδεκα πόλεις της Β. Ελλάδας δημιουργούν!!

Το πρόγραμμα «Tale of X Cities», είναι μια πρωτοβουλία του Goethe Institut Thessaloniki, όπου δημιούργησε ένα δίκτυο πόλεων, στο πλαίσιο του προγράμματος Common Lab, που υλοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της ArtBOX και σε συνεργασία […]