5 Νοεμβρίου 2021

Ποια είναι τα Θαλασσινά Μετέωρα του Αιγαίου;;

Ένας χαρακτηριστικός βράχος μέσα στη θάλασσα και μια σπηλιά με δύο εισόδους είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη της Ελλάδας. Το Κλέφτικο ή τα «Θαλασσινά Μετέωρα», όπως πολλοί το αποκαλούν, είναι ένα σύνολο γκριζόλευκων […]
5 Νοεμβρίου 2021

ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΙΑ..ΠΑΛΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο άνθρωπoς για τις συναλλαγές τoυ, oι oπoίες γινόντoυσαν σε είδoς, αναγκάσθηκε να βρει και να εφαρμόσει διάφoρες μoνάδες μέτρησης τις λεγόμενες μετρητίκια. Παρακάτω θα δούμε πως έκαναν τις συναλλαγές τους Για τα δημητριακά χρησιμoπoιoύσε […]