16 Ιουλίου 2022

Η φλόγα Του Ποιητή

Η φλόγα Του Ποιητή. Το συγκεκριμένο ποίημα αποτελεί εργασία για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ Δημιουργική Γραφή.