22 Ιουνίου 2022

Ο φόρος των αγάμων

Η διαχρονική αγχώδης προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων για κάλυψη των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού, είναι πολύ παλιά τακτική και με ανατρεπτικές ιδέες που προκαλούν αρκετές συζητήσεις. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις είναι εκείνη της […]