Ένα από τα πιο όμορφα πάρκα!!
12 Ιουνίου 2022
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μετεώρων…
13 Ιουνίου 2022

ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

Σήμερα η εκκλησία μας εκτός από την εορτή της Πεντηκοστής, γιορτάζει και τιμά την μνήμη του Αγίου Ονούφριου.

Ο Άγιος Ονούφριος ήρθε σε αυτό τον κόσμο με θαυμαστό τρόπο, καθώς η μητέρα του ήταν στείρα. Οι γονείς του προσευχόμενοι άνθρωποι, είχαν την ευλογία του Θεού χαρίζοντας τους τον Ονούφριο. Ο Κύριος τους φανέρωσε το όνομα που έπρεπε να του δώσουν, καθώς και ότι έπρεπε να τον παραδώσουν σε ένα μοναστήρι στην Θηβαϊδα της Αιγύπτου. Ο πατέρας του, βασιλιάς της Περσίας, παρέδωσε το μωρό στο μοναστήρι. Ο Ηγούμενος όμως απόρησε πως θα μπορούσε να επιβιώσει το παιδί. Τότε ο βασιλιάς είπε στους μοναχούς για τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο επιβίωσε το μωρό στην διαδρομή. Μια ελαφίνα θεόσταλτη το θήλαζε σε όλη την διαδρομή. Ο Θεός θα οικονομούσε και για την επιβίωση του στο μοναστήρι. Η ελαφίνα εμφανιζόταν καθημερινά και τάιζε με το γάλα της τον μικρό Ονούφριο. Δίπλα στους μοναχούς διδάχτηκε τις θείες αρετές για μια πορεία στον δρόμο του Κυρίου, τον μοναχισμό και την ασκητική ζωή. Εργαλεία της πνευματικής διαδρομής, η νηστεία, η προσευχή, η υπομονή και η ταπεινοφροσύνη.

Στην συνέχεια με όλα αυτά τα εφόδια, ο Ονούφριος αποφάσισε να ασκητέψει στην έρημο της Αιγύπτου, προσευχόμενος στον Θεό να τον οδηγήσει όπου ήταν το θέλημα Του. Φτάνοντας στην έρημο, Άγγελος Θεού του εμφανίστηκε και του αποκάλυψε, πως θα είναι ο προστάτης του μέχρι να παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο. Έπειτα οδηγήθηκε στο ησυχαστήριο του γέροντος Ερμεία, ο οποίος τον οδήγησε στην σπηλιά, στην οποία ο Ονούφριος θα κατοικούσε μόνος του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκεί ο Άγιος ήρθε αντιμέτωπος με πειρασμούς, δυσκολίες, πάθη, αλλά και με τον δαίμονα. Έτσι απέκτησε παρρησία στους ουρανούς. Μετά από εβδομήντα χρόνια, όταν έφτασε η ώρα για να μεταβεί στην ουράνια ζωή ο Κύριος του έστειλε τον Όσιο Παφνούτιο. Προσευχήθηκαν μαζί και έπειτα του αποκάλυψε το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή, ότι τον έστειλε ο Θεός για να θάψει το λείψανο του. Τότε ο Όσιος Παφνούτιος νιώθοντας το δέος, είπε στον Άγιο Ονούφριο πως θα έμενε εκεί, συνεχίζοντας την πνευματική του ζωή. Ο Άγιος του αποκρύφθηκε πως εκεί βρέθηκε μόνο για να τον ενταφιάσει και πως έπρεπε να συνεχίσει την πορεία κηρύττοντας τον βίο του Αγίου Ονούφριου και όλα όσα του είχε αποκαλύψει. Όταν ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του, το σκήνωμα του ευωδίαζε. Ο Όσιος Παφνούτιος έθαψε το σώμα του Αγίου με την βοήθεια δύο λιονταριών, καθώς δεν υπήρχαν εργαλεία.

Ο Άγιος Ονούφριος εκοιμήθη στις 12 Ιουνίου. Την ημερομηνία αυτή τιμάτε και από την εκκλησία.

Προσευχή Αγίου Ονούφριου:

«Ζήτησα αυτή τη χάρη από τον Θεό: όποιος κάνει το μνημόσυνο μου και με γιορτάσει ή γράψει ή διηγηθεί την ζωή μου, να μην του έλθει πειρασμός από τον διάβολο»

«Και όστις ευρεθεί εις κίνδυνον θαλάσσης ή θυμόν δικαστού ή εις άλλην τινα στενοχωρίαν και σε επικαλεσθή λέγων: «Παντοδύναμε Κύριε δια πρεσβειών του δούλου σου Ονουφρίου ελέησόν με, παρακαλώ την βασιλείαν σου», καθώς μου έταξες, επάκουσον της δεήσεως αυτού».

(Πηγή: https://www.ekklisiaonline.gr/proseyxes/prosefchi-tou-osiou-onoufriou/)

Ἀπολυτίκιον(Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ μιμησάμενοι, ὤφθητε ἐρήμου πολίται, καὶ χαρίτων κειμήλια, Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τῶν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ· διὰ τοῦτο τοὺς ἀγῶνας ὑμῶν ἀεί, τιμῶμεν ἀναμέλποντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι’ ὑμῶν πάσιν ἰάματα.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος.
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Ονούφριε· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Πίστιν Χριστοῦ.
Φῶς νοητὸν καὶ οὐράνιον, Πέτρε λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τῆς ἀκηράτου Τριάδος δοχεῖον ὤφθης λαμπρότατον, καὶ χάριν τῶν θαυμάτων ἀπείληφας, κραυγάζων, Ἀλληλούϊα.

(Πηγή: https://www.saint.gr/471/saint.aspx)

Πηγές:

Ακολουθήστε μας:

Επιμέλεια Άρθρου: Τσιασιώτη Γεωργία

**Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου του άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την αναφορά στην πηγή.

Comments are closed.